Re: Mưa về


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 09:32:48:

In Reply to: Re: Mưa về posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 08:02:32:

nhớ thật nhiều những lc mưa rơi
nh chớp bủa giăng giữa trời cuối Hạ,
tiếng sấm rền vang lm giựt mnh cnh l
rồi gi tạt mưa giăng ướt vội ướt vng

Ừ th đời như mưa như nắng
anh như một ng my tri
Rồi một ngy anh sẽ ra đi thi;
để tất cả rơi vo trong khoảng trống

khi vui, lng c bao giờ mong ngng
cũng chẳng bao giờ cảm thấy quạnh hiu
cn trong cơn mưa chiều
lng chầm chậm tri
v khng gian chờ đợi!

Cơn mưa cuối ngy đ ngớt,
bng tối phủ ngang
ta loay hoay dọn đồ nghề lỉnh kỉnh
sau một buổi chiều vội v đ tri nhanh!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]