Re: Mưa về


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 08:02:32:

In Reply to: Mưa về posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 07:59:10:

Tm lại chnh mnh

Em hiếp đp anh bằng những lời yếu đuối
nồng nn như hơi thở một ngy h
chầm chậm hơn tiếng ht của loi ve
đi kể lể giữa trưa vng gay gắt

Mấy chiều nay mưa từng cơn ho hắt
mưa bất ngờ, nhiều trận phủ ln nhau
mưa khng ko di như mưa ngu
cứ từng đợt đến rồi đi em ạ

mưa qua song thấm vo rừng cy l
mưa về cho sũng ướt hồn sầu
mặt trời đ ngủ say, em ở đu ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]