Mưa về


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:59:10:

Trời mưa đm hm qua
lm sũng ướt sn nh
mi đất xng ẩm thấp
một thong buồn lẻn ra

Sng nay trời trở lạnh
Cy gầy guộc trơ xương
L vng rơi nhẹ qu
Nằm thoi thp trn đường

Gi ngưng khng thổi nữa
Lặng lẽ hng thng xanh
Nắng vng trn cỏ a
Thu vắng ngy buồn tnh

hồ thu khng bến đỗ
con thuyền tri đi đu ?!
l biết rơi về cội
người qun người được sao ?!

ngy vui xin trở lại
đm buồn đ tri qua
ma yu cn xanh mi
cho lng thi xt xa
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]