Re: Trầm tư


Posted by Rm ..172..43.156 on Oct 01, 2018 at 06:38:45:

In Reply to: Re: Trầm tư posted by Rm on Oct 01, 2018 at 00:13:51:

Em:
Vị chủ nhn của khung trời hoa mộng ấy, một hm chẳng r đ v tnh hay cố mở cữa ng hồn cho ta bước vo đ lang thang một đời!
Ta:
Con su chưa thể bay vo khung trời đầy hoa, rồi con su lầm lũi gặm nhấm những chiếc l du cay đắng, su ta đợi ngy lm kn ngủ vi đợi thời ha bướm thot thai .Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]