Như Đ Rất Xa


Posted by ..24..110.162 on Oct 12, 2018 at 13:30:01:


Như đ xa rồi xa rất xa
Đường di mun dặm ngt hương hoa
Sầu mơ rụng chn ma xun cũ
Trăng nhạt nt cười, my thoảng qua ...

Như đ hoang liu từ kiếp no
Dăm v sao lạc giấc chim bao
Từ trong ci mộng rơi về mộng
Như c bao giờ quen biết nhau

Như đến, như đi thong mất rồi
Một ma tao ngộ, buổi chia phi
Những trăm năm nữa cn lưu dấu?
Mấy vụn thơ đau một ci người

Như khng, như c, hư hư thực
Nhặt ln, để xuống mảnh thm tnh
Lng qun, lng nhớ đan hồi tưởng
Nghe ln gi động tiếng phong linh

Rung trong chiều vắng tn m hưởng
Gần, xa mấy thuở vẫn ring mnh

lltFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]