Re: Như Đ Rất Xa


Posted by , ..172..43.156 on Oct 13, 2018 at 20:20:50:

In Reply to: Như Đ Rất Xa posted by on Oct 12, 2018 at 13:30:01:

Chn ma Xun cũ thong qua nhanh
Đm về thăm thẳm bng tng xanh
bo tố xa rồi, im vắng lắm!
Trăng lượn đy hồ sng vy quanh

Em đ chm trong một giấc nồng
đi lời từ tạ c cn khng!?
anh nghe l thắm buồn trong nắng
rụng xuống c đơn ci bụi hồng

mấy ma bo nổi đ qua đi
tn ph lng anh được những g ?!
trăm năm trong ci nhn gian ấy
đ cch xa rồi, nuối tiếc chi ?

Nhn gian l ci hư hay thực,
c những niềm thương nhớ chất chồng
trong hư c thực bao giờ nhỉ
hỏi đến bao giờ sẽ ha khng ?

Hay l sẽ chẳng bao giờ nữa
cht g khng thực, chẳng hề khng
Thnh nhn vẫn mi thương nhn thế
th trch nhau chi, chuyện vợ chồng

dẫu cho một pht l tri kỷ
th đến mun đời vẫn ngng trngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]