Những chân lư ẩn tàng trong câu nói lái


Posted by Nhị Ca ..76..70.139 on Jul 28, 2016 at 22:45:45:


Về nghệ thuật nói lái trong tiếng Việt đă có nhiều biên khảo. Một khía cạnh đặc sắc của nói lái ở đây là hai vế thuận và lái cũng như cả câu chứa hai vế đó đều có ư nghĩa và mang ít nhiều sự thật:

- Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.
- Làm dấm th́ chua, làm vua chúa th́ dâm.
- Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động.
- Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.
- Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.
- Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.
- Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.
- Da nhăn th́ kéo, da nhéo th́ căng.
- Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.
- Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.
- Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.
- Chơi hụi th́ chết Chơi hết th́ trụi.
- Người lao động bao giờ cũng thiệt tḥi so với người linh động, thí dụ như:
1. Người lao động chân chính c̣n người linh động trân tráo.
2. Người lao động cầu kinh c̣n người linh động cầu cao.
3. Người lao động làm lính c̣n người linh động làm láo.
4. Người lao động hay bịnh c̣n người linh động hay bạo.
5. Người lao động cầm đinh c̣n người linh động cầm đao.
6. Người lao động thành kính c̣n người linh động thành cáo.
- T́nh em theo đám mây đen v́ ḿnh em theo đám Tây đen.
- Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.
- Người già ngồi câu c̣n người giầu ngồi ca.
- Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.
- Cái ǵ thẳng th́ không cong c̣n cái ǵ thỏng th́ không căng.
- T́nh chan chứa là t́nh chưa chán.
- Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.
- Từ đâu có chữ đầu tư?
- Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.
- Nghệ sĩ tránh ăn cá kho v́ sợ khó ca.
- Thà ăn cháo với muối c̣n hơn ăn chuối với máu.
- Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.
- Người có lông mép thường có mông lép.
- Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mă Lai gốc Ư.

- Vợ chồng vô sinh khi vợ đă tắt đường kinh hay chồng đă cắt đường tinh
- Thầy tu thù Tây v́ thằng Tây giết thầy tăng.
- Chuyện đau ḷng nghĩ đến lại long đầu.
- Tâm không đầy như Tây không Đầm.
- Củ không đứng v́ cứng không đủ
- Người Bắc nói "đang đi trên đường" th́ người Nam nói "đương đi trên đàng"
- Người Bắc nói "hợp nhăn" th́ người Nam nói "hạp nhỡn"
- Người ñầy bạo tính thích người t́nh bạo ñấy.
- Người bí ẩn thường có ư bẩn
- Có thánh tâm th́ không có tánh thâm
- Lời tạ từ của lính trong lời tự t́nh của lá
- Dù chết không tấm h́nh nhưng t́nh không chấm hết.

- Nhà nông đi cấy không giầu nên đi cầu không giấy.
- T́nh thơ như mật khi t́nh thật như mơ.
- Thà đổ dừa vô lẩu c̣n hơn đổ dầu vô lửa.
- Những chuyện thời Đường bây giờ thành chuyện đời thường.
- Có cốt tu th́ khó thành Phật, có cốt tật th́ khó thành phu.
- Nhà Phật nói "Tùy duyên hóa độ" nhưng ở Việt Nam là "Tùy đô hóa diện".
- Nhiều khi muốn chơi cho đă rồi trả cho đời.

- Cô làm biếng t́m chồng kiêng làm bố.
- Người thợ vô tư làm bài thơ vô tự.
- Đàn bà đa tiền măn kinh th́ đa t́nh miễn can.
- Ông ngồi cầu tiêu ngó ông tiều ngồi câu.
- Vào chợ đời phải biết đợi chờ.
- Có đợi đào mới hiểu đạo đời.
- Đă nợ trời th́ phải trả nợ đời.
- Người Sài G̣n ăn canh cần thịt ḅ c̣n người Đồng Tháp ăn canh bần thịt c̣.


Nhị Ca Phạm DoanhFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]