Tiền kiếp ?


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Oct 24, 2019 at 09:06:32:

C nhiều khi ta ngồi trong ảo tưởng
nghĩ mng lung về tiền kiếp con người
rồi mng lung về tiền kiếp ta thi
để tự hỏi c g m khng thể ?

ta tự hỏi tại sao mnh lại thế,
nhn l rơi lng chng cả một ngy
thời gian no m đợi ở hm nay
khi nắng tắt, ta ngỡ hồn giẫy chết!

Yu trần gian sợi giy tnh thắm thiết
ta để lng cảm khi với chiều bung!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]