1 nhật bất kiến như 3 Thu hề - 100 năm = 109 n


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Oct 24, 2019 at 18:30:07:

In Reply to: Tiền kiếp ? posted by Ph Vn on Oct 24, 2019 at 09:06:32:

C lắm lc ta ngồi trong ảo tưởng
nghĩ mng lung về tiền kiếp con người
rồi mng lung về tiền kiếp ta thi,
để tự hỏi c g m khng thật?

lẽ tự nhin Thu về H đ khuất
nhn l rơi ta ngẫm nghĩ cả ngy
thời gian no m đợi ở hm nay,
khi nắng tắt ta ngỡ hồn giẫy chết!

Yu trần gian sợi giy tnh thắm thiết
ta bằng lng cảm khi với chiều tri
ba Thu qua trong chỉ một ngy thi
Thu ba thng di gần ba thế kỷ!


(nhất nhật bất kiến như tam Thu hề = th ba thng ma Thu sẽ = 270 năm)
m ma Thu sẽ lấn qua cc ma khc v vắng người - i thời gian 100 năm sẽ di như bất tận v 100 năm = 100 x 365 x 3 = 109 ngn 500 ma Thu!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]