Re: Lắng nghe ta


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Oct 24, 2019 at 17:35:36:

In Reply to: Re: Lắng nghe ta posted by tm tịnh on Oct 24, 2019 at 16:54:29:

Nước chảy xuống non đu c
My bay qua ni vốn khng tm
--
Hai cu thơ trn ni về nước chảy my bay, m nước, my, gạch, đ l loại chng sinh khng c thức như loi người .

Ci tm của my của nước trong hai cu thơ trn, nếu nhn cch ha th đ l tm thức (sắc thọ tưởng hnh thức) th tm thức l vọng chứ chưa phải l chơn tm thường trụ!

nếu l chng sinh c thức th khởi v khởi tm chứ khng mi như nước như my .
Ci như thị của my nước th chẳng bao giờ khởi , cn ci như thị của chng sinh c thức th "đi đầu gối phải b"
như thị của con người l thấy kẻ khc hơn mnh th ganh tị,

rồi tự sinh tm chn ght lng ganh tị cố hữu đ, bn tập nhẫn nhịn khng cho khởi ganh tị (Nhưng vẫn nằm trong cng kiềm tỏa của tm thức)

Cn tai nghe khng vướng tiếng, mắt thấy khng vướng hnh, ngn từ chẳng vướng lưỡi - l thực hnh php mn "tam khng" th phải - Để tiến đến cảnh giới thot ly khỏi Sắc Ấm . Cn Thọ Tưởng Hnh Thức th lại l việc của những Ấm Ma cn lại .Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]