Cn G Cho Người


Posted by ..24..110.162 on Oct 29, 2019 at 18:00:58:

Cn G Cho Người

Ta cn g nữa cho người
Triền vai cn ấm
Dấu mi cn nồng
Cn bờ tóc chảy
... mnh mng ...
Sau bng mắt xa sầu mong
nh buồn
Nửa vầng trăng ướt
... đm sung ...
Nửa kia hao khuyết
mu sương ảo mờ
Bn tay lần mỏi, bơ vơ
Tn đng quen lối
xc xơ ng về

Lng ta vẹn nh trăng thề
Lung linh
mấy đm sao khuya cợt đa

Cn hơi gi lạnh ...
Sang ma, xin Xun tỏa ấm
hương la ...
gi thơm ...

Với đời tạ một cht ơn
Với người
cn cht dỗi hờn ring mong ...

Bn xun ngồi lại với lng
Nghe thơ rơi nhẹ
ven dng suối hoa

Ta cn, cn một cht ta ...
Buồn người qu nửa
Phi pha thng ngy
Tnh ta - một đa sương my
Gặp cơn gi buốt rơi gầy ng đng

lltFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]