Re: Cn G Cho Người


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Nov 03, 2019 at 23:44:31:

In Reply to: Cn G Cho Người posted by on Oct 29, 2019 at 18:00:58:

Ta cn g nữa cho ta
một bờ tc nhuộm trắng ra
nu sng
mắt xanh biếc
thuở mặn nồng
cớ sao nay
xếp mấy ging theo đui

ln da
thẳng tắp tinh khi
buồn ai sao nở
trng khơi nếp nhu
nh t dương
khuất từ lu
nửa vầng trăng khuyết
di dầu cn đy!

đm qua
ngy lại qua ngy
trăm năm
c được pht giy tao phng ?
hay l:
kẻ dỗi người mong
đy
thơ trt cạn đi ging ring ty:
vầng trăng khuyết giữa đm ny
mấy hm sau lại trn đầy như thơ

ai cn đi lại trong mơ
mặc ta chiếc bng dần mờ trong sương!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]