Ngẫu Nhin


Posted by ..24..110.162 on Oct 30, 2019 at 12:15:28:

Khi buồn th cứ khc
Lc vui cười h ha
Hồn nhin tnh l cỏ
Lo g ngy xun qua

Lo g ma xun qua
Thơ bốn dng cc nhảy
Suối trăng v thềm hoa
Nằm khềnh khi buồn ngủ
Thời gian c như l ...

Thời gian c đu l ...
Người về bn giấc mộng
Khuấy nhẹ dng thi ca
Lăn tăn hồn sng gợn
Dạt bến đời ph hoa

Giữa bến đời ph hoa
C nghe m đu thiết
C nhn m chẳng hay
Lng ta mnh ta biết
Mặc dng đời đổi thay

Hi từ trong qu khứ
Một nhnh ru xanh rờn
Thả trn dng tư lự
Biết lng cn thiệt, hơn

lltFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]