Re: Ngẫu Nhin


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Nov 04, 2019 at 06:24:48:

In Reply to: Ngẫu Nhin posted by on Oct 30, 2019 at 12:15:28:

Khi buồn th cứ khc
Lc vui cười h ha
Hồn nhin tnh l cỏ
Lo g ngy xun qua

Lo g ma xun qua
Thơ bốn dng cc nhảy
Suối trăng v thềm hoa
Nằm khềnh khi buồn ngủ
Thời gian c như l ...

Thời gian c đu l ...
Người về bn giấc mộng
Khuấy nhẹ dng thi ca
Lăn tăn hồn sng gợn
Dạt bến đời ph hoa

Giữa bến đời ph hoa
C nghe m đu thiết
C nhn m chẳng hay
Lng ta mnh ta biết
Mặc dng đời đổi thay

Hi từ trong qu khứ
Một nhnh ru xanh rờn
Thả trn dng tư lự
Biết lng cn thiệt, hơn

llt

Tm by giờ về đu ?
trăng lặn dưới ging su
my tri v nước chảy
ai đứng lặng trn cầu ?

thơ họa chỉ đi lần
một thong đ tnh thn
chỉ vi giy ngắn ngủi
ghi vo đời thi nhn

Tnh sinh khi đối cảnh
mắt nhắm l nhn ảnh
cn in lại trong lng
đi-về trong mắt trong

hồn ta trong ci chết
Th người ơi c biết,
gợn thang buồn da diết
v đ l sự thiệt
ta nhớ người Thin ThuFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]