Tr chơi kỳ diệu


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Nov 05, 2019 at 10:50:38:

Em cứ trốn cho anh tm em nh
một trăm năm hay mi một ngn năm
lm thần tin hay sư nữ trầm ngm
mỗi khi gặp l tim anh .... lỗi nhịp

Truyện cay đắng như tnh Lan v Điệp
truyện nhẹ nhng như trong tch Bch Cu
T Uyn chng mới ngớ ngẩn sao đu,
nhặt thơ trn l kết nn duyn kỳ ngộ

Em cứ trốn trong vườn thơ gc chợ
để cho anh trong nhiều kiếp đi tm
gặp mặt nhau ta sẽ bắt nhịp tim
ha lỗi nhịp xong tấu cng một điệu

Em hy trốn đi,
tr chơi kỳ diệuFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]