Re: Tr chơi kỳ diệu


Posted by tt ..98..52.145 on Nov 06, 2019 at 15:44:34:

In Reply to: Tr chơi kỳ diệu posted by T Uyn on Nov 05, 2019 at 10:50:38:

ANH TI`M

Anh ti`m chu't na('ng thu vng
Mang về sưởi ấm m nng hy hy
Tm đu ngọn gi thơ ngy
Đem về thổi mt vai gầy tc em

Anh tm trong giữa mn đm
Ngi sao lấp lnh cnh mềm tặng em
Tm trong nỗi nhớ khng tn
Đu l nhớ nhất đặt ln mi hồng

Tm trong gi rt ma đng
Đu rồi hơi ấm tnh nồng hai ta
Để tim yu mi ht ca
Cau trầu quyện thắm thiết tha mặn nồng

Tm trong sợi nắng hừng đng
Tinh khi ấm p rực hồng sớm mai
Gom về thắp sng ngy di
Chặng đường đi lứa chung vai gnh gồng

Tm trong thăm thẳm đy lng
Sắt son chung thuỷ mi vng tay yu!

STFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]