Những chiếc l rơi / những tia nắng sng


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 07, 2019 at 06:09:22:

Chợt nhn những chiếc l bay
những tia nắng sng như l tc tơ
Thu đi Đng lại bất ngờ
tc mai xưa đ xc xơ theo maFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]