Re: Những chiếc l rơi / những tia nắng sng


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 07, 2019 at 06:41:08:

In Reply to: Những chiếc l rơi / những tia nắng sng posted by Ph Vn on Dec 07, 2019 at 06:09:22:

tc ngy xưa diện hi cua
toc ngy xưa gi chải đa tc my
tc xưa hẳn khc tc nay
nắng ngy xưa chẳng khc ngy ho^m nay

"thnh trụ dị diệt" l v thường như l rụng, như tuổi ngy một gi cỗi đi, trong khi nắng sng th đại diện cho ci bất di bất dịch
V thường l tạm bợ trong khi ci bất di bất dịch l vĩnh hằng

Xin đừng bảo nắng sng l vĩnh hằng, chỉ l v dụ thiFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]