Dấu Yu Ơi !


Posted by tt ..98..52.145 on Dec 29, 2019 at 17:37:02:

Cần lắm một ...
... khoảng lặng nhỏ,
... nhỏ thi .
Nhưng ...
... đủ yu thương
... v giữ lấy yu thương


DẤU YU ƠI
Thơ: Dương Bch Hạnh

C khi no anh chợt nhớ tới em
Một cht thiMột pht giy cũng đủ
C khi no tri tim anh ấp ủ
Thổi cng em bừng ngọn lửa yu thương
Sưởi ấm p xua lạnh gi đm trường
Nắm tay nhau đến cuối đường hạnh phc
Tri tim em lun kht khao rạo rực
Một bờ vai điểm tựaMột niềm tin..!!!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]