Re: Dấu Yu Ơi !


Posted by Ấu Yu 79 y ..73..192.24 on Jan 04, 2020 at 19:08:47:

In Reply to: Dấu Yu Ơi ! posted by tt on Dec 29, 2019 at 17:37:02:


Ở một chỗ su trong vng kỷ niệm
Bng hnh em ẩn hiện với nụ cười
Đời vo đng c em tia nắng sưởi
Ấm tim ti mi mi một ma xun

Nuối tiếc chứ, thời gian no trở lại
Đ xa rồi chẳng thể tặng bờ vai
Qung hạnh phc biết l đ chia hai
Tay vẫn cứ một bn tay luyến nhớ

Thng ngy qua, những đm ngy trăn trở
Giấc mơ ti, em hiện ẩn bng hnh
Lửa yu thương ngy cũ như hồi sinh
Cho tim mi một ma xun nắng ấm

V by giờ, xe lăn viện dưỡng lo
Mm mm nụ cười, "i ất ớ em!"

K tn: Cụ 79Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]