Cc loi hoa lạ


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 08, 2020 at 13:48:12:

Hoa trinh nữ hay cn gọi l hoa mắc cở (khi chạm đến l l tự nhin cụp lại - mắc cở)
Hoa mơ hay cn gọi l hoa thi địt (người Nam gọi vậy)
Hoa cứt lợn v mọc ngay trn bi phn heo, nhưng c nhiều bi thi sĩ v văn sĩ lại khen hoa đẹp v thơm mới lạ :))
hoa D quỳ mu vng v mọc nhiều như hoa Bồ Cng Anh - v dạng xấu x cho nn c người chơi cắc cớ đọc li tn hoa từ hoa quỷ gi thnh ra l D Quỳ !

Khi no nhớ được cc loi hoa lạ, TU sẽ đăng tiếp chơi cho vui

:))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]