Đầu năm xng đất


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 17, 2020 at 09:02:52:

Đầu năm xng đất cho vui
mưa ho gi thuận cho đời ln hương
miền Nam ấm cng lạ thường
đất xng ln những mi hương hoa đo
miền Bắc tuyết phủ trắng phau
đất xng kh lạnh thấm vo trong xương
đất Mỹ bỏ Phật ngoi đường (*)
tnh ra hằng triệu l thường ơi!
Thch Ca cũng phải bụi đời,
c ngi ngồi gốc cy xồi trước sn
ngại anh hng xm ở gần
ch anh sang đứng t gần Thch Ca
lịch sử xưa ti diễn nha,
Ngộ Khng đnh dấu t ra cột trời
đầu năm xng đất ơi,
coi chừng lũ ch đứng ngồi chẳng yn!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]