Bi thơ Đi Dp


Posted by tt ..98..52.145 on Feb 08, 2020 at 14:39:06:

thch bi ny nn dnh để tặng người v tặng ring mnh ...

ĐI DP (NGUYễN TRUNG KIN)

Bi thơ đầu tin anh viết tặng em
L bi thơ anh kể về đi dp
Khi nỗi nhớ trong lng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thnh thơ

Hai chiếc dp kia gặp nhau tự bao giờ
C yu nhau đu m chẳng rời nửa bước
Cng gnh vc những nẻo đường xui ngược
Ln thảm nhung, xuống ct bụi cng nhau

Cng bước, cng mn, khng kẻ thấp người cao
Cng chia sẻ sức người đời ch đạp
Dẫu vinh nhục khng đi cng kẻ khc
Số phận chiếc ny phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngy no một chiếc dp mất đi
Mọi thay thế đều trở thnh khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc ny chẳng phải một đi đu

Cũng như mnh trong những lc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghing về một pha
Dẫu bn cạnh đ c người thay thế
M trong lng nỗi nhớ cứ chnh vnh

Đi dp v tri khăng kht song hnh
Chẳng thề nguyện m khng hề giả dối
Chẳng hứa hẹn m khng hề phản bội
Lối đi no cũng c mặt cả đi

Khng thể thiếu nhau trn bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bn phải tri
Nhưng ti yu em ở những điều ngược lại
Gắn b nhau v một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ cn một chiếc
Chỉ cn một l khng cn g hết
Nếu khng tm được chiếc thứ hai kia!.

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]