Re: bi = mt ?


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Apr 09, 2020 at 20:50:08:

In Reply to: Re: bi = mt ? posted by KLB on Apr 09, 2020 at 19:59:40:

em , em ngy thơ v ngu thế hả em ?

Khi bọn Khựa mới bị nạn dịch v Wuhan bị phong toả, ng Thủ Tướng Nhựt đứng ln tuyn bố khen ngợi chnh fủ Khựa chống nạn dịch 1 cch chu đo v đng nể v nếu bọn Khựa cần sự gip đỡ th nước Nhựt sẽ gip bọn Khựa ma trong khi đ nước Nhựt vẫn tiếp tục mua vũ khi của Mẽo v tập qun sự ở biểN Đng để chống lại bọn Khựa . Kẻ th mnh giỏi th mnh khen giỏi v nếu họ cần gip th mnh vẫn gip, nhưng đề phng v đập lại tụi n th mnh vẫn phải lm, đ mới l 1 ngưỜi ti ba va khn ngoan. Speak softly and carry a big stick (President Theodore Roosevelt's foreign policy) ...Chư" đừng c gi mồm ln net chửi động kẻ th mnh như m mụ hng tm hng c m chẳNg ai thm nghe ngoại trừ mnh ...

Nếu em l dn mặc vy th như anh khng cn g để ni vơ"i em, cn như m l hạng my ru th anh nn khuyn em hy coi lại bảN thn nh !Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]