Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Apr 12, 2020 at 19:55:59:

In Reply to: Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora posted by KLB on Apr 11, 2020 at 23:49:21:

Ạ ơi! v dầu cầu vn
đng đinh rồi mới ngn bc ơi!
bung đinh như co th thi,
ght ai co chửi tơi bời l ngu

hổ chổng khu gặp voi th trnh
người gặp Hng th lnh nơi nao ?
văng vng bựa vữa to lao
dấc mơ lĩnh tụ xiết bao mới vừa ?

thi đnh mặc trễ trưa sớm tối
gia đnh chị thả nổi lương tm
bếp than m ỉ lặng cm
tắp rồi nhưng vẫn m thầm chy ln

bc vo đy đừng qun phng thủ
vườn khng chủ nhưng vch c tai
ở chơi ngy một ngy hai
tẩu ca nh co nhiều ti lắm miu

mong thơ bc viết nhiều tui đọc
chớ vườn thơ c độc lắm thay
cảm ơn bc gh nơi đy
thả thơ khuy khỏa những ngy c Vy (covid upteen)

:))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]