Em Gi Mới" Keng"


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 22, 2020 at 18:12:47:

Em Gi Mới Keng


Chng đ ra đi sớm tuổi xun
Ngỡ tưởng cn anh những lc cần
Đột ngột, cha về nh gặp Cha
Chới với, bơ vơ, thấy tủi thn

Mừng rỡ,may cn lớp bạn hiền
Thay anh, gia nhập phi *Cng Duyn
Vui đa, thn thiết tnh huynh đệ
Hy vọng vơi đi những muộn phiền

Em gi mới Keng giỏi tuyệt trần
Chắc cng dng di với Cha Tn
Văn hay, chữ tốt, ha đồng kho
Sống đạo, ngoan hiền giữa thế trần

C những đa hoa đẹp khc thường
Đi ngang ngửi thấy đậm mi Thương
Như bng Kim Phượng lun tươi nở
Khim tốn, m thầm, tỏa ngt hương

Cng Duyn = (PIO X HN)
Thương = (Nhn Phượng khc thương cha Tn, ai cũng động lng)

~_*

PoP (Prince_of_Peace)
Trần Bnh NguynFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]