Re: Em Gi Mới" Keng"


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 24, 2020 at 17:19:37:

In Reply to: Em Gi Mới" Keng" posted by PoP on Jun 22, 2020 at 18:12:47:

Lệ ướt tro mi đẫm m nng
Ka ai dng đẹp ,nt đoan trang
Gi sầu phất nhẹ đi t o
Thổi đến nụ hoa ho a vng

Đứng cạnh quan ti, tụt xuống hng
Chung quanh thn thuộc đội khăn tang
Gi sầu lại phất đi t o
Thổi đến động lng lệ mấy chng

Nhỏ nhẹ dạ thưa thật dễ thương
Mi hoa điểm nụ tựa hoa hường (hồng)
Để lại trong ta nhiều nỗi nhớ
Ơi em gi đẹp, tiểu c nương :)


P.S
* = TCV Phao-l

~_*

Trần bnh Nguyn
PoP (Prince_of_Peace)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]