Re: Sng Xanh


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 25, 2020 at 21:51:07:

In Reply to: Re: Sng Xanh posted by TU on Jun 25, 2020 at 17:34:53:

Houston, Xứ Nng rất nhanh ..Oops..
Houston, Tnh Nng c nhanh
Ước cng ngắm biển Sng Xanh vỗ bờ
Mơ ngồi trn bi mộng mơ
Mơ như ai đ đang chờ x ta 😊
No cng đa tạ đại ca
Mở lng mời gh qu nh NASA
Một ngy gần đ khng xa
Về thăm qu cũ (New Orleans), gh qua trng phng

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]