Re: Sa Mạc Phong Lan


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 27, 2020 at 06:05:45:

In Reply to: Re: Sa Mạc Phong Lan posted by TU on Jun 26, 2020 at 20:46:38:

Bnh An

PoP l Hong Tử Thch Bnh An
Lạc bước vo cha nắng sắp tn
Xin được một đm nằm ngủ trọ
Ước g được ngủ cạnh hoa Lan 😊

P.S. Nghe lời bc ngy hm sau tnh nguyện sẽ gip khun lan m lấy tị cng quả nha :))). Hy vọng sẽ sư cụ cho ngủ trọ 😊

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]