Re: TU


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 27, 2020 at 06:14:26:

In Reply to: Re: TU posted by TU on Jun 26, 2020 at 20:38:55:

Theo Em Lục Bt hai hng
m Eo tnh tự, ngửa nng Oops (p) chơi

Oops xong, lật ngửa nằm phơi
Tưởng Game hết, lại mời Oops chơi 😊

P.S Đang theo bc Tu đơn , bc lại lm nhớ năm xưa ph với bc họa bi Lục Bt hai hng th phải hihi 😊


Vườn vắng ngồi đy suốt cả ngy
Nhn vườn chẳng biết ni g đy
Tưới hoa trồng kiểng vui ngy thng
Lan nở ...Oops.. Hoa nở lng mnh cũng nở ly :)

P.S. Hoa nở = Nhớ tưới nhiều loại hoa nha bc. "Mỗi hoa mỗi vẻ, mười phn vẹn mười":)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]