Trở Về Phaol˘


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 28, 2020 at 07:19:03:


Trở Về Phaol˘

MỘT C§i "Tu Ra", nhập C§i Đời
CŇI Người khổ lắm, hỡi ai ơi !
ĐI quanh Danh Lợi, qua rừng Th˙
VỀ lại Phaol˘, thấy C§i Trời


~_*

PoP
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ´┐Żnh một chấm v´┐Żo khung điện thư ph´┐Ża tr´┐Żn)
 M´┐Ż đang d´┐Żng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch´┐Żnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]