Re: Trở Về Phaolô


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 28, 2020 at 07:28:10:

In Reply to: Trở Về Phaolô posted by PoP on Jun 28, 2020 at 07:19:03:

hihi:) Nhờ câu thơ của bác "Vơ Đạo học xong chẳng ích ǵ", tôi nhớ bài Thánh Thư của Thánh Phao-lô . Thanks bác!

Thánh Phao-lô: 1 Cr 12, 31 - 13, 13 (bài dài)
"Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, anh em hăy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, th́ tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc năo bạt vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan; nếu tôi có đầy ḷng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, th́ tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp ḿnh để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, th́ không làm ích ǵ cho tôi.
Bác ái th́ kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hănh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lư, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.
Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. V́ chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, th́ điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi c̣n bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lư luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi đă trưởng thành, tôi loại bỏ những ǵ là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả.
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]