Re: Mắt Tm Linh - Thiền Sơn


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 30, 2020 at 20:16:08:

In Reply to: Mắt Tm Linh - Thiền Sơn posted by PoP on Jun 30, 2020 at 18:30:53:

Người phm mắt thịt vốn m la
ngn năm lun lạc chẳng nhn ra
một ngy nh sng tnh yu tới
rưng rưng giọt lệ rửa hồn ta

từ đ khng cn u m nữa
mắt tm linh vốn chẳng m la
l con Thượng Đế ai m chẳng
mở mắt tm linh trở lại nh

con mắt trần gian m chẳng sợ
sợ mắt tm linh chẳng mở raFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]