Ngồi Buồn ...


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 01, 2020 at 21:46:51:

Ngồi Buồn ...

Ngồi buồn ta thả thơ
Hết rồi thuở đợi chờ
Tnh buồn như l a
Tnh buồn như giấc mơ

Ngồi buồn nguyện cầu kinh
Xin qun những mối tnh
i chưa đầy nửa tiếng
Lại "mc tim" coi hnh

Ngồi buồn nghing ngả say
Cho qua hết thng ngy
Vườn hồng Paltalk hỡi !
Ta xin chết nơi đy ...Oops..
B bỏng người yu hỡi !
Anh xin chết trong tay

~_*

PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]