Re: Ngồi Buồn ...


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 01, 2020 at 23:03:14:

In Reply to: Ngồi Buồn ... posted by PoP on Jul 01, 2020 at 21:46:51:

Ng̀i bùn ta p mấy vần thơ
p trn p dưới khỏi c̀n chờ
p đ́n khi nao thơ vng a
Đ̉ nhn thơ p c cn mơ :)

Vần thơ bị p hoảng, th́t kinh
Phn bua giải thch với tr̀n tnh
Thi thi "em ch", lườm, ln tiếng
R̀i đi ngng ngủy bẹo dạng hnh

Ta p vần thơ tựa g say
Ni nhăng ni cụi giữa ban ngày
Thơ ơi đừng trch hờn ta nữa
Tại ta bùn qu nn ngứa tay

*****
Ph x, đừng trch :)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]