Tưới Bng


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 02, 2020 at 08:17:40:

Hm nay ngy nghỉ thay ngy Lễ vo thứ 7. Ngy mai cũng ngy nghỉ. Cứ cch 1 thứ SU, nghỉ 1 thứ Su v ngy lm thương lm 9 hours, 1 thứ Su lm 8 hurs, v 1 thứ Su nghỉ nn đượcc long weekend. Tha hồ tưới ngắm hoa ..hi`hi` ..Nhưng khng qun khai thuế :)

Quanh quẩn vườn hoa tưới ngắm hồng
Thấy nng thi sĩ Nghịch vườn bng ..Oops
Thấy nng thi sĩ dạo vườn bng
Thơ mang đầy ti hồn phơi phới
Chớp mắt, ka ai m ửng hồng 😊

P.S Hy vọng l nng t nghịch j/k😊
~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]