Re: Hoa Biển


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 02, 2020 at 08:49:58:

In Reply to: Re: Hoa Biển posted by PoP on Jul 02, 2020 at 08:39:37:


Ngồi trn phiến đ mộng đang mơ
Biển đẹp sng m đnh gọi bờ
Ka, Nghịch nhn ngư đang sng soải!..Oops
Ka, mỹ nhn ngư (little mermaid) đang sng soải!
Lả lơi quyến rũ dưới trăng mờ
****
Sng đnh m thi tỉnh cơn mơ
Ướt nhem đui c lội v bờ
Bơi nằm, hơi mệt! bơi sng soải
Chẳng thấy bờ đu, mắt cng mờFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]