Re: Hoa Biển


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 02, 2020 at 08:39:37:

In Reply to: Re: Hoa Biển posted by Nghịch on Jul 01, 2020 at 23:12:47:

Mỹ Nhn Ngư (Little Mermaid)

Ngồi trn phiến đ mộng đang mơ
Biển đẹp sng m đnh gọi bờ
Ka, Nghịch nhn ngư đang sng soải!..Oops
Ka, mỹ nhn ngư (little mermaid) đang sng soải!
Lả lơi quyến rũ dưới trăng mờ :)

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]