Re: Mỗi Ngy ...


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 04, 2020 at 08:13:32:

In Reply to: Re: Mỗi Ngy ... posted by Nghịch on Jul 03, 2020 at 09:14:15:

Mỗi ngy thi sĩ Ph cng ta
Lng thấy vui hơn tuổi đ gi
Vẫn được nng Nghịch nằm bn cạnh Oops j/k
Vẫn được nng thơ đa thả mộng
Phải đy pht đẹp nhất đời ta 😊

Mỗi ngy phng bt chỉ vi cu
Đủ hớp hồn ta bớt nỗi sầu
Khi mộng bay ln cao tột đỉnh
Coi chừng ra khỏi hnh tinh cầu Oops
Vo Am tm tịnh tụng kinh cầu hihi j/k 😊

~_*
PoP
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]