Khc C Nương (Nghịch)


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 04, 2020 at 08:27:51:

In Reply to: Re: Một Khc Thơ Mi posted by Nghịch on Jul 03, 2020 at 08:48:17:

Đọc Khc Bnh m ...Nhớ Nick Khc Bnh M (thứ 8) trong Khc Nha Trang xưa, nhớ Nick T Nghịch (Khc g nhỉ - chỉ nhớ thứ 3, Khc Hồi Tm - thứ 1 etc.) Hồi đ PoP c lm bi thơ sau. Hnh như trong VS xưa cũng c Nick Nghịch th phải nhưng nhớ c nick Ph hihi :

Khc C Nương

Hm nay anh viết một bi thơ
Tặng Khc c nương, chẳng hững hờ
Mấy tiếng ngọt ngo cho tiểu muội
Mấy lời m dịu nhớ "ma soeur"
Mấy hng chu ngọc thương c b
Mấy chữ tm tnh mến tiểu thơ
V những thn thương anh nguyện chc
Gặp người l tưởng đng như mơ

~_*

PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]