Thơ tập luyện thi t ti tả ma Thu l bay


Posted by TU ..136..34.171 on Nov 03, 2020 at 12:53:03:

Hơn su mươi năm rồi ti ngớ ngẩn
lặng lẽ buồn khi l rụng vo Thu
một cảm gic dạt do lm thơ thẩn
chiều đi rồi, tm tưởng vẫn trong t

Khng thể nu thời gian đang vận chuyển
lm chứng nhn cho nhan sắc tn phai
ti nhỏ b đứng bn bờ vực thẳm
gi bn trời từng đợt trt l bay

một thế giới lặng buồn như dẫy chết
l rụng rồi l về cội hay chưa ?
ti lữ khch đứng ven đồi ảo tưởng
khc rưng rưng những giọt l dư thừaFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]