Re: Thơ tập luyện thi t ti tả ma Thu l bay


Posted by lm thm vi hng ..136..34.171 on Nov 09, 2020 at 08:21:19:

In Reply to: Thơ tập luyện thi t ti tả ma Thu l bay posted by TU on Nov 03, 2020 at 12:53:03:

Hơn su mươi năm rồi ti ngớ ngẩn
lặng lẽ buồn khi l rụng vo Thu
một cảm gic dạt do lm thơ thẩn
chiều đi rồi, tm tưởng vẫn trong t

Khng thể nu thời gian đang vận chuyển
lm chứng nhn cho nhan sắc tn phai
ti nhỏ b đứng bn bờ vực thẳm
gi bn trời từng đợt trt l bay

một thế giới lặng buồn như dẫy chết
l rụng rồi l về cội hay chưa ?
ti lữ khch đứng ven đồi ảo tưởng
khc rưng rưng những giọt l dư thừa

Ma Thu nay ti vẫn nhn l rụng
qut l vng rơi lặng lẽ ng thun
vẫn gom l cho họ về dưới cội
để sang Đng họ sẽ lại về nguồn

Những cảm xc xưa, giờ tuy vẫn thế
khc mỗi điều, bớt ngớ ngẫn hơn xưa
bụi tr trồng Xun trước giờ đơm nụ
tay cụ gi hi l khẽ ngm thơFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]