Một lần con gi Huế bắt cc (phần 1)


Posted by Dạ Quang ..136..34.171 on Nov 30, 2020 at 22:44:26:

Xui về qu khứ xa
xưa hơn bốn mươi năm
c b đất Thần Kinh
một hm ni: ny anhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]