Đưa em qua lối cỏ bồng


Posted by Phạm Doanh ..76..70.139 on Mar 20, 2017 at 15:24:53:


Đưa em qua lối cỏ bồng
Bn chn in những khoảng khng v hnh
Trong tay ấm p hương tnh
Tự nhin lng thấy yn bnh bao dung
Đời thơm (như la trn đồng)
Em thơm (như một cnh hồng hoang sơ)
Chiều m đềm, ngỡ vần thơ
Hong hn dần tm bn bờ bn nhau.


Phạm DoanhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]