Re: Đưa em qua lối cỏ bồng


Posted by Phạm Doanh ..76..70.139 on Mar 20, 2017 at 15:29:31:

In Reply to: Đưa em qua lối cỏ bồng posted by Phạm Doanh on Mar 20, 2017 at 15:24:53:

Em l giọt nắng trong vườn
L khoai lang mật, l hương hoa quỳnh
Nhẹ như ảo mộng v hnh
Em l định nghĩa của tnh yu thương

Em l đồng la Nng Hương
L cy v sữa l đường ma lau
Em l cổ tch trầu cau
L thin tnh sử Bch Cu diệu kỳ .

Phạm DoanhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]