Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by tinh ..76..244.248 on Dec 01, 2018 at 12:38:20:

In Reply to: Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by TLN on Dec 01, 2018 at 12:29:28:

ùa mình cũng hoang mang lắm, đ̉ dùng tỏi thử xem sao ehehe
t́i qua lúc mình mua vé máy bay cho her xong mình ra báo cáo với ax thì ax hỏi ṿy từ nay tới Jan8 she ở đu, ḱ nó nghe được nó chạy tới la toáng ln "Anh đủi thì tui đi", ṿy mà mình khg bực mới lạ, mình nói ai đủi h̀i nào, cứ ở đy Sáng ra, she đi r̀i, thì mình lại tức mới lạ, mình nói sao nó dùng chữ đủi nghe nặng quá , ax mới hỏi ṿy đã bảo là đủi r̀i ???Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]