Re: [nửa đm nghe nhạc] Ti đứng trn đồi my trổ bng


Posted by CP ..98..134.180 on Oct 10, 2018 at 23:21:25:

In Reply to: [nửa đm nghe nhạc] Ti đứng trn đồi my trổ bng posted by CP on Oct 10, 2018 at 22:53:36:

Đy l 1 bi thơ THT ti viết năm 2006 v ti đ mượn từ bi thơ "Go Thổi Đồi Ty Hay Đồi Đng" của thi sĩ / triết gia Phạm Cng Thiện

xin đừng nm .. nm ... đ !!!
-----------------------------------------------
KHI CẢM THẤY BUỒN

bất cứ lc no ti cảm thấy buồn
hay l những lc chẳng buồn t no
ti vẫn hay ra bờ sng đứng nhn
nước chẩy v tự cho mnh như l

một triết gia suy ngẫm dng nước kia
từ đu đến v sẽ chẩy về đu ?
thnh ra khi no ti cảm thấy buồn
hay l chẳng c buồn t no th

ti vẫn cứ ngẩng nhn my bay qua
rồi lại đem ra m triết l rằng
my kia từ đu đến rồi sẽ tụ /
tn về đu? hay khi no thấy buồn

th cũng đứng im m nghe gi thổi
rồi tự hỏi như l Phạm cng Thiện
l gi thổi đồi ty hay đồi đng
để rồi khi thấy buồn buồn hay l

chẳng c buồn t no th ti vẫn
hay l sự cn l cuộc đời ny
quả thật l c buồn hay chẳng c
buồn m d c nhn nước chẩy, my

tri hay gi thổi đồi đng hay đồi
ty cũng chỉ l chuyện bnh thường chứ
c l triết l con khỉ g đu
m bầy đặt lớn lối.
[d sao th

ti cũng cần phải xin lỗi ng Phạm
Cng Thiện v đ dng cu gi thổi
đồi ty hay đồi đng của ng m
khng xin php trước.]

Phạm Chung
11/2006Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]