[nửa đm nghe nhạc] Ti đứng trn đồi my trổ bng


Posted by CP ..98..134.180 on Oct 10, 2018 at 22:53:36:

Go Thổi Đồi Ty Hay Đồi Đng

Gi thổi đồi ty hay đồi đng
Mưa hạ ly hương nuớc ngược ging
Trong mơ em vẫn cn bn cửa
Ti đứng trn đồi my trổ bng

Muời năm qua gi thổi đồi ty
Ti long đong theo bng chim gầy
Một thong em về trong giấc ngủ
My trời bay trắng cả rừng cy !

Phạm Cng Thiện

Ti đứng trn đồi my trổ bng
thơ :Phạm Cng Thiện
phổ nhạc v trnh bầy: L Uyn Phương

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]