bc ru


Posted by TLN ..99..186.59 on Dec 01, 2018 at 13:56:22:

bc ni đng thiệt, anh ấy len ln vo đọc nhg ko ln tiếng m mang bf của TLN rủa l tn d man cắn x, m he chưa bao giờ dm cắn TLN hết, he nng niu TLN lắm, chỉ l he ghen nn ln hun mạnh cho thnh hicky thi, TLN thuộc loại light skin tone thm bị mu long nn dễ bị bruise lắm

thi kệ, để anh ấy nghĩ my bf l thằng c chớn cũng ko sao, miễn TLN biết he l người thế no l được rồi hehehehMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]