Re: dại tẩu v b Sng


Posted by :-) ..172..30.190 on Oct 11, 2018 at 12:05:40:

In Reply to: Re: dại tẩu v b Sng posted by My on Oct 11, 2018 at 11:30:45:

Trời, viết xong quẹt ci bay sang trang kia rồi, lm biếng viết lại qu.
Bận th bận nhưng cn thở l được rồi hn My, thương you lắm (c đọc trong kia), giữ sức khỏe nha muahhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]